Αντιμετώπιση

Πως αντιμετωπίζεται

η σταθερή στηθάγχη;

Η σταθερή στηθάγχη αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και σε ορισμένες περιπτώσεις, με επεμβατικές μεθόδους

Για την αντιμετώπιση ή και την πρόληψη των συμπτωμάτων, ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει ορισμένα από τα παρακάτω φάρμακα:

Νιτρώδη φάρμακα

Τα νιτρώδη φάρμακα (μονονιτρικός και δινιτρικός ισοσορβίτης, τρινιτρογλυκερίνη) μειώνουν το καρδιακό έργο και τις ανάγκες του μυοκαρδίου σε οξυγόνο. Είναι διαθέσιμα σε φαρμακευτικές μορφές τόσο με βραχυπρόθεσμη όσο και με μακρά δράση. Τα υπογλώσσια νιτρώδη λαμβάνονται για την ανακούφιση από τη στηθάγχη ή προληπτικά, αν ο ασθενής πρόκειται να φορτιστεί έντονα σωματικά ή συναισθηματικά.

Τα νιτρώδη μακράς δράσης χορηγούνται προληπτικά για να αποφευχθούν τα επεισόδια ισχαιμίας. Χορηγούνται είτε από το στόμα είτε με αυτοκόλλητο για διαδερμική χορήγηση.

Βήτα αναστολείς και Αποκλειστές Διαύλων Ασβεστίου

Οι βήτα αναστολείς και οι αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου μειώνουν τις απαιτήσεις του μυοκαρδίου σε οξυγόνο. 

Νεότερα Φάρμακα

Υπάρχουν πλέον νεότερα αντιστηθαγχικά φάρμακα που βελτιώνουν την αιμάτωση της καρδιάς δρώντας με διαφορετικό μηχανισμό σε σύγκριση με τα ήδη υπάρχοντα παραδοσιακό σκευάσματα. Σήμερα, η ρανολαζίνη, η ιβαμπραδίνη και η τριμεταζιδίνη βρίσκονται σε κλινική χρήση.

Αντιθρομβωτικά φάρμακα

Η χορήγηση των αντιθρομβωτικών φαρμάκων έχει προληπτικό σκοπό ώστε να αποτραπεί η δημιουργία θρόμβου που θα προκαλέσει απόφραξη στην αρτηρία και πιθανή καρδιακή προσβολή. 

Όλα τα παραπάνω φάρμακα λαμβάνονται από το στόμα.

Εάν η φαρμακευτική αγωγή δεν επαρκεί για τον έλεγχο της σταθερής στηθάγχης, μπορεί να χρειαστεί κάποια επεμβατική μέθοδος για τη βελτίωση της ροής του αίματος στην καρδιά. Υπάρχουν δύο επεμβατικές προσεγγίσεις:

1. Η διαδερμική στεφανιαία αγγειοπλαστική (stent) δηλαδή η προσπέλαση των στενωμένων στεφανιαίων αρτηριών με καθετήρα. Συγκεκριμένα, ο καθετήρας φέρει ένα μπαλόνι το οποίο φουσκώνει στο σημείο της στένωσης και διανοίγει τον αυλό της αρτηρίας.

2. Η ανοικτή χειρουργική επέμβαση (bypass) κατά την οποία γίνεται αναστόμωση της στεφανιαίας αρτηρίας που έχει τη στένωση, χρησιμοποιώντας τμήμα άλλης μεγάλης φλέβας ή αρτηρίας. Με αυτόν τον τρόπο, η στένωση παρακάμπτεται και η κυκλοφορία του αίματος αποκαθίσταται.

Απολαύστε τη ζωή... με την καρδιά σας!

Σήμερα η σταθερή στηθάγχη

μπορεί να αντιμετωπιστεί!

Συμπτώματα

Συμβουλές