Συχνές Ερωτήσεις

Η σταθερή στηθάγχη είναι ένας έντονος πόνος ή σφίξιμo στο στήθος που εκδηλώνεται συνήθως μετά από σωματική άσκηση ή συναισθηματική φόρτιση. Είναι συνήθης εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου, όμως δεν αποτελεί οξύ στεφανιαίο επεισόδιο.

Η σταθερή στηθάγχη εκδηλώνεται ως πόνος στο στήθος που μοιάζει με σφίξιμο και είναι συνήθως εντοπισμένος πίσω από το στέρνο, στο μέσο του θώρακα. Η ένταση του πόνου σταδιακά μεγαλώνει, ενώ η ανακούφιση των συμπτωμάτων επέρχεται με την ανάπαυση και την ηρεμία. Ο πόνος μπορεί να ακτινοβολεί επίσης στο λαιμό, την πλάτη, το σαγόνι και τα δόντια, τον αριστερό ώμο, τον αριστερό χέρι ή στο άνω μέρος της κοιλιάς.
Είναι πιθανόν ορισμένοι άνθρωποι να μην αισθάνονται πόνο, αλλά σφίξιμο ή βάρος στο θώρακα, δύσπνοια, αδυναμία ή να έχουν έντονες ερυγές (ρεψίματα). Ωστόσο, αυτά τα συμπτώματα δεν είναι τυπικά ενός στηθαγχικού επεισοδίου και χαρακτηρίζονται ως ισοδύναμα στηθάγχης.

Η σταθερή στηθάγχη αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και σε ορισμένες
περιπτώσεις, με επεμβατικές μεθόδους.

 • Νιτρώδη φάρμακα:
  Τα νιτρώδη φάρμακα (μονονιτρικός και δινιτρικός ισοσορβίτης, τρινιτρογλυκερίνη) μειώνουν το καρδιακό έργο και τις ανάγκες του μυοκαρδίου σε οξυγόνο (μείωση της ισχαιμίας και επομένως ανακούφιση των συμπτωμάτων). Είναι διαθέσιμα σε φαρμακευτικές μορφές τόσο με βραχυπρόθεσμη όσο και με μακρά δράση. Τα υπογλώσσια νιτρώδη λαμβάνονται για την ανακούφιση από τη στηθάγχη ή προληπτικά.
 • Βήτα αναστολείς (β-μπλόκερς) και Αποκλειστές Διαύλων Ασβεστίου:
  Οι βήτα αναστολείς και οι αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου λαμβάνονται από το στόμα και μειώνουν τις απαιτήσεις του μυοκαρδίου σε οξυγόνο.
 • Νεότερα φάρμακα:
  Νεότερα αντιστηθαγχικά φάρμακα βελτιώνουν την αιμάτωση της καρδιάς επιδρώντας άμεσα στο ίδιο το μυοκάρδιο. Σήμερα, η ρανολαζίνη, η ιβαμπραδίνη και η τριμεταζιδίνη βρίσκονται σε κλινική χρήση.
 • Αντιθρομβωτικά φάρμακα:
  Η χορήγηση των αντιαιμοπεταλιακών (π.χ. ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη) και αντιπηκτικών φαρμάκων έχει προληπτικό σκοπό ώστε να αποτραπεί η δημιουργία θρόμβου που θα προκαλέσει απόφραξη στην αρτηρία και πιθανή καρδιακή προσβολή (έμφραγμα του
  μυοκαρδίου).
 • Επεμβατικές μέθοδοι:
  Εάν η φαρμακευτική αγωγή δεν επαρκεί για τον έλεγχο της σταθερής στηθάγχης ή επιπρόσθετα αυτής πολλές φορές, μπορεί να χρειαστεί η εφαρμογή κάποιας επεμβατικής τεχνικής (επαναγγείωση) για τη βελτίωση της ροής του αίματος στην καρδιά. Υπάρχουν δύο επεμβατικές προσεγγίσεις:
  1. Η διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (αγγειοπλαστική, stent), δηλαδή η προσπέλαση των στενωμένων στεφανιαίων αρτηριών με καθετήρα. Συγκεκριμένα, ο καθετήρας φέρει ένα μπαλόνι το οποίο φουσκώνει στο σημείο της στένωσης και διανοίγει τον αυλό της αρτηρίας.
  2. Η ανοικτή χειρουργική επέμβαση (by pass), κατά την οποία γίνεται αναστόμωση της

  στεφανιαίας αρτηρίας (προσθήκη παράπλευρου ‘’αυλού’’) που έχει τη στένωση, χρησιμοποιώντας τμήμα άλλης μεγάλης φλέβας ή αρτηρίας. Με αυτόν τον τρόπο, η στένωση παρακάμπτεται και η κυκλοφορία του αίματος αποκαθίσταται.

Μπορείς εύκολα να τσεκάρεις αν παραδίδουμε στην περιοχή σου, εισάγοντας τη διεύθυνσή σου στην εφαρμογή μας. Αν δεν μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε ακόμα, θα σε ειδοποιήσουμε άμεσα μόλις παραδίδουμε στην περιοχή σου!

Ακολουθώντας τις παρακάτω χρήσιμες συμβουλές, μπορείτε να βοηθήσετε την καρδιά σας να
ανταποκρίνεται καλύτερα στο έργο της, μειώνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης στηθαγχικών
επεισοδίων.

 • Φροντίστε για τη ρύθμιση της αρτηριακής σας πίεσης σύμφωνα με τις συστάσεις του
  ιατρού σας.
  Διατηρείτε την «κακή» χοληστερόλη (LDL χοληστερόλη) σε επιθυμητά επίπεδα.
 • Σταματήστε το κάπνισμα. Να αποφεύγετε επίσης το παθητικό κάπνισμα.
 • Εάν πάσχετε από σακχαρώδη διαβήτη, θα πρέπει να φροντίζετε για τη ρύθμιση του
  σακχάρου νηστείας και του μεταγευματικού σακχάρου.
 • Προσπαθείτε να διατηρείτε το σωματικό βάρος σας σε επιθυμητά επίπεδα .
 • Εφαρμόστε στρατηγικές καλύτερης διαχείρισης του άγχους.
 • Να ασκείστε τακτικά και να αποφεύγετε την καθιστική ζωή.

Η χρόνια σταθερή στηθάγχη είναι η τυπική εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου. Εκδηλώνεται με
στηθαγχικό πόνο που παρουσιάζεται περιοδικά και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα (εμφανίζεται σε καταστάσεις αύξησης του καρδιακού έργου, και υποχωρεί με την
ανάπαυση κ.ά.). Δεν αποτελεί οξύ στεφανιαίο επεισόδιο (έμφραγμα του μυοκαρδίου).

Ασταθής Στηθάγχη σημαίνει ότι ο στηθαγχικός πόνος δεν έχει τα χαρακτηριστικά της χρόνιας
σταθερής στηθάγχης, αλλά:
• Εμφανίζεται στην ηρεμία ή με ελάχιστη σωματική κόπωση και επιμένει παρά την
ανάπαυση και την ηρεμία, διαρκώντας συνήθως περισσότερο από 15 λεπτά.
• Εμφανίζεται σε ασθενή ο οποίος δεν έχει συνήθως προηγουμένως στο ιστορικό του
επεισόδιο στηθάγχης.
• Η προηγουμένως γνωστή χρόνια σταθερή στηθάγχη παρουσιάζει επιδείνωση, είτε ως
προς τη διάρκεια είτε ως προς τη συχνότητα των επεισοδίων.
Η ασταθής στηθάγχη συνήθως εμφανίζεται όταν υπάρχει ένας θρόμβος που δεν αποφράσσει
πλήρως την αρτηρία ή όταν γίνεται σπασμός του αγγείου. Συχνά αποτελεί προειδοποιητικό
σημάδι επικείμενου εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Όχι. Υπάρχουν δύο βασικές μορφές στηθάγχης – η σταθερή και η ασταθής. Η σταθερή στηθάγχη σημαίνει ισχαιμία της καρδίας με μερική απόφραξη του αγγείου λόγω αθηρωματικής πλάκας χωρίς τη παρουσία θρόμβου να ‘’απειλεί’’ με πλήρη απόφραξη και επικείμενο έμφραγμα, ενώ η ασταθής στηθάγχη είναι οξύ επεισόδιο ισχαιμίας, δηλαδή απότομη μείωση της
παροχής αίματος και οξυγόνου στο μυοκάρδιο λόγω αιφνίδιας δημιουργίας θρόμβου στο σημείο της αθηρωματικής πλάκας.
Τα επεισόδια σταθερής στηθάγχης είναι συνήθως προβλέψιμα, καθώς προκαλούνται από καταστάσεις που αυξάνουν τις ανάγκες της καρδιάς σε οξυγόνο (άσκηση, ανέβασμα σκάλας,
έκθεση στο κρύο, βαρύ γεύμα ή συναισθηματική φόρτιση) και υποχωρούν με την ηρεμία και την ανάπαυση.
Η ασταθής στηθάγχη εμφανίζεται όταν ο ασθενής βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας ή με ελάχιστη σωματική κόπωση και διαρκεί περισσότερα από 20 λεπτά (προεμφραγματική κατάσταση).

Η διάγνωση της σταθερής στηθάγχης γίνεται τις περισσότερες φορές μόνο από το ιστορικό του ασθενούς. Αυτό συμβαίνει γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις, η κλινική εξέταση, το καρδιογράφημα ή οι απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφία θώρακος ή υπερηχογράφημα καρδιάς) είναι φυσιολογικά.
Συχνές εξετάσεις για την διάγνωση της σταθερής στηθάγχης αποτελούν:
Δοκιμασία κόπωσης/Τεστ κοπώσεως. Ο ασθενής υποβάλλεται σε άσκηση σε κυλιόμενο τάπητα ή εργομετρικό ποδήλατο και η ένταση της άσκησης αυξάνεται βαθμιαία. Μέσω της
δοκιμασίας κόπωσης διαπιστώνεται εάν αναπαράγονται τα επεισόδια του στηθαγχικού πόνου μετά από σωματική άσκηση. Πριν, μετά και σε όλη τη διάρκεια της άσκησης εφαρμόζεται
συνεχής ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση.

Το υπερηχογράφημα καρδιάς (δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία – echo stress).
Η αξονική αγγειογραφία των στεφανιαίων (CTA – αξονική στεφανιογραφία).
Το σπινθηρογράφημα του μυοκραδίου.
Η στεφαναία αγγειογραφία (στεφανιογραφία).

Για κάθε στηθαγχικό επεισόδιο συμβουλευτείτε άμεσα τον γιατρό σας.

Υπάρχουν άλλες παθήσεις που μπορούν να μιμηθούν τον στηθαγχικό πόνο. Παραδείγματα είναι παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων των πνευμόνων, του γαστρεντερικού συστήματος ή ακόμη και μυοσκελετικοί πόνοι . Για κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις, το ιστορικό του ασθενούς, η κλινική εξέταση και οι παρακλινικές εξετάσεις θα προσανατολίσουν τη διάγνωση.

Η διάγνωση της σταθερής στηθάγχης δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιορίσετε τις δραστηριότητές σας. Ενδεχομένως να θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε την εκδήλωση του στηθαγχικού πόνου, αλλά αυτό δεν είναι λύση. Εάν λαμβάνετε σωστά την αγωγή που έχει συστήσει ο γιατρός σας και λάβετε μέτρα για τη μείωση των παραγόντων κινδύνου (ρύθμιση αρτηριακής πίεσης, LDL χολοστερόλης και σακχάρου, διατήρηση σωστού σωματικού βάρους, αποφυγή καθιστικής ζωής κλπ) μπορείτε να έχετε μία πολύ καλή ποιότητα ζωής και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας καθημερινές δραστηριότητες.

Απολαύστε τη ζωή... με την καρδιά σας!

Σήμερα η σταθερή στηθάγχη

μπορεί να αντιμετωπιστεί!

Συμβουλές

Κοινωνικές
Δραστηριότητες
& Εκδηλώσεις